Sąsiedzkie mapy osiedli – Urban Lab

Sąsiedzkie mapy osiedli

Lokalizacja: Wrocław, Polska

Sąsiedzkie mapy osiedli to historie mieszkanek i mieszkańców Wrocławia o wyjątkowych miejscach zlokalizowanych na ich osiedlach. Papierowe przewodniki – Sąsiedzkie Mapy Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Świdnickiego oraz Przedmieścia Oławskiego powstały po ośmiu wrocławskich osiedlach wchodzących w skład obszaru rewitalizacji.

Mapy powstały w wersji papierowej, a teraz także online – z możliwością odsłuchania. Mapy dostępne są w formie interaktywnej na stronie Wrocław Rozmawia. Dzięki temu zapoznać się można z historią osiedli, przejrzeć galerię zdjęć obrazujących lokalne miejsca-symbole, odsłuchać opowieści mieszkańców na ich temat, a także pobrać przewodniki w formacie PDF. 

Mapy dostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

W lipcu 2021 roku Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę inicjującą prace nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Powstawanie GPR polega m.in. na realizowaniu działań diagnozujących problemy, ale także szanse i potencjały obszaru rewitalizacji. Proces ten odbywa się przy aktywnym udziale mieszkańców i mieszkanek, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenach objętych rewitalizacją.

Wstępem do niego był wspólny projekt Wydziału Partycypacji Społecznej i Strefy Kultury Wrocław zatytułowany „Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji, Wstęp do Gminnego Programu Rewitalizacji”, składający się z trzech elementów:

  • tworzenia map sąsiedzkich,
  • animacyjnego mapowania szans i potencjałów miejsc na osiedlach,
  • zbierania informacji o bieżącej i planowanej działalności od osiedlowych liderów.

Od lipca do września 2021 roku w ramach tych działań trwała akcja „Stwórz z nami sąsiedzkie mapy osiedli”.

Do tworzenia map sąsiedzkich – zbierania wspomnień i historii – włączyły się nie tylko kulturalne i społeczne instytucje czy organizacje pozarządowe, lecz także osiedlowe punkty. Byli to zarówno operatorzy Centrów Aktywności Lokalnej, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, miejsca związane z kulturą i animacją, ale także lokalne kawiarenki czy osiedlowi przedsiębiorcy. Każda osoba mogła podzielić się tym, co uważa za wyjątkowe na swoim osiedlu na trzy sposoby. Przez stronę internetową Strefy Kultury Wrocław, dzięki organizowanym akcjom z mapami i ankietami, a także po prostu rozmawiając z animatorkami, które w trakcie wakacji pojawiały się na spacerach, piknikach i spotkaniach.

Organizatorem akcji jest Strefa Kultury Wrocław oraz Urząd Miejski Wrocławia. Projekt kontynuowany jest obecnie przez Wrocławski Instytut Kultury.

Więcej informacji o projekcie: https://instytutkultury.pl/aktualnosci/sasiedzkie-mapy-online/

Źródło zdjęć: Wrocławski Instytut Kultury