Jak zrobiliśmy URBAN LAB – animacja podsumowująca projekt

Jak zrobiliśmy URBAN LAB – animacja podsumowująca projekt

Data publikacji: 30.12.2021

Kategoria:

Opis:

Animacja jest podsumowaniem projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” realizowanego w latach 2019-2021 w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Departamentem Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem było pilotażowe wdrożenie instrumentu urban labu w dwóch polskich miastach – w Gdyni i w Rzeszowie. Animacja prezentuje efekty zrealizowane w ciągu trzech lat trwania eksperymentu wdrożeniowego przez zespoły Urban Lab Gdynia i Urban Lab Rzeszów przy wsparciu interesariuszy miejskich.

Zaprezentowane dane zostały zebrane na koniec września 2021 r.