Seminarium podsumowujące projekt URBAN LAB

Seminarium podsumowujące projekt URBAN LAB

Data publikacji: 16.12.2021

Kategoria:

Opis:

Zapis z transmisji online Seminarium podsumowującego projekt „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” z dnia 15 grudnia 2021 r.

Seminarium było okazją do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami z adaptacji koncepcji urban labów w dwóch polskich miastach – w Gdyni i w Rzeszowie, które zostały wdrożone w latach 2019-2021.

Seminarium kierowane było do wszystkich osób zainteresowanych tematyką laboratoriów miejskich i wdrażaniem ich w polskich miastach. Podczas seminarium, omówiono jaki był cel i co udało się osiągnąć w projekcie. Zaprezentowano, wspólnie z przedstawicielami zespołów Urban Labów, co zostało zrealizowane przez ich zespoły przy wsparciu interesariuszy miejskich. Gośćmi specjalnymi Seminarium byli eksperci w zakresie innowacyjnych projektów miejskich – Aleksandra Zemke i Paweł Jaworski.