Urban Lab – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast

Urban Lab – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast

Data publikacji: 22.09.2021

Kategoria:

Opis:

Animacja przedstawia zasady funkcjonowania urban labów oraz jakie projekty mogą być w nim realizowane przez jego interesariuszy, testowane, a następnie wdrażane w mieście przy zaangażowaniu mieszkańców miasta. Najważniejszym celem działań w ramach urban labu jest wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości życia w mieście.

Animacja została zrealizowana w ramach projektu „Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities” finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki i realizowanego przez zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (Polska) wraz z partnerami z Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy.