Nabór do Programu „Plan Działań dla Miast” – Urban Lab

Nabór do Programu „Plan Działań dla Miast”

Podziel się:

Rekrutacja do ,,Planu Działań dla Miast” została przedłużona do 22 listopada!

Program „Plan Działań dla Miast” to inicjatywa towarzysząca 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11) – największego i najważniejszego wydarzenia związanego z miastami. To także instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Ideą Programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń. Do 22 listopada samorządy będą mogły zgłosić swój projekt.

Opracowany wspólnie z miastami „Plan Działań dla Miast” będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Zostanie on ogłoszony i podpisany w czerwcu 2022 roku, w trakcie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Zaproszenie do udziału w Programie kierowane jest do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od ich wielkości – gmin miejskich lub miejsko-wiejskich.

Program zostanie przeprowadzony w pięciu etapach:

 • wyłonienie miast uczestniczących w Programie,
 • indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym z miast,
 • opracowanie wspólnego dokumentu – „Planu Działań dla Miast” – obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast,
 • przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów działań w PDM,
 • opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych
  i mieszkańców dotyczącym tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.

Nabór do Programu odbywa się za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń, dostępnego pod adresem: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/generator-zgloszen/ i trwa do 22 listopada.

Wszystkie zainteresowane samorządy mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych  dotyczące Programu. Wstępny harmonogram przewiduje pięć spotkań online w terminach:

 • 18 października, 10.00 i 14.00,
 • 26 października, 9.00,
 • 3 listopada, 10.00,
 • 5 listopada, 10.00,
 • 8 listopada, 10.00.

Ponadto, możliwe będzie umówienie się na indywidualne warsztaty-konsultacje dotyczące wyboru zgłaszanego projektu w Programie oraz wskazania wypełnianych celów zrównoważonego rozwoju.

Niezbędne informacje na temat PDM dostępne są na stronie internetowej Programu: http://obserwatorium.miasta.pl/pdm/.

Wszystkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować na adres e-mail: pdm@irmir.pl.