Rzeszowski Atlas Edukacji – Urban Lab

Rzeszowski Atlas Edukacji

Podziel się:

W Rzeszowie w ramach hackathonu powstał Rzeszowski Atlas Edukacji. Jest to innowacyjna i interaktywna mapa 3D online ukazująca aktualne informacje dotyczące wszystkich jednostek oświatowych na terenie miasta. Dane udostępnione przez Wydział Edukacji dają możliwość porównania wybranych szkół pod kątem: wyników z egzaminów, zapełnienia, odległości od miejsca zamieszkania, kadry nauczycielskiej, zajęć dodatkowych, itp. Aplikacja została opracowana na potrzeby hackathonu dla edukacji miejskiej „EDU HACK” 2021 organizowanego przez Urban Lab Rzeszów.

Rzeszowski Atlas Edukacji prezentuje aktualne informacje i rankingi dotyczące szkół i przedszkoli w mieście. Użytkownicy mogą zapoznać się z bieżącą liczbą uczniów oraz potencjalnym zapotrzebowaniem na miejsce, a także z ofertą zajęć dodatkowych poszczególnych szkół i ilością uczestniczących w nich uczniów. Zadaniem aplikacji jest również przedstawienie danych dotyczących kadry nauczycielskiej, stopnia awansu zawodowego, liczby uczniów zagranicznych, uczniów zakwaterowanych w internatach i bursach, laureatów konkursów, absolwentów z kwalifikacjami zawodowymi.

Aplikacja daje możliwość ciągłego wglądu w opcje edukacyjne dla rodziców i uczniów zamieszkałych w Rzeszowie, a także tych, którzy planują tam zamieszkać. Dzięki wizualizacji 3D można porównać podstawowe dane pomiędzy wybranymi szkołami. Dodatkowo, aplikacja posiada panel administracyjny, gdzie szkoły mogą uzupełniać bieżące dane, a administrator Wydziału Edukacji je zatwierdza. Dane po akceptacji automatycznie są aktualizowane na portalu otwarte dane.

Z aplikacją zapoznać się można na stronie atlasedukacji.pl