Spotkanie Innowatorów Miejskich #2 – Urban Lab

Spotkanie Innowatorów Miejskich #2

Podziel się:

Zapraszamy na SPOTKANIE INNOWATORÓW MIEJSKICH organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach inicjatywy PARP Connect & Scale up – poświęcone w całości otwartym innowacjom, podczas którego liderzy innowacji podzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami. Tematem przewodnim spotkania będzie „Różnorodność miejskich i regionalnych podejść do stymulowania innowacji”.

W trakcie spotkania przyglądnąć będzie się można współpracy w modelu otwartych innowacji pomiędzy administracją publiczną oraz jednostkami samorządu terytorialnego z innowatorami (startupami). Prowadzący będą chcieli zapytać miasta-odbiorców technologii o ich modele stymulacji innowacji – z drugiej strony zapytać startupy-dawców innowacji o ich historie i doświadczenia współpracy z administracją oraz samorządami. Spotkanie ma posłużyć zbudowaniu szerokiego, panoramicznego obrazu współpracy biorców i dawców innowacji z uwzględnieniem obszarów wiedzy (narzędzia, praktyki, metodologie) jak i ich praktycznych zastosowań.

Jednym z gości będzie koordynator projektu Urban Lab w IRMiR – Bartosz Piziak, jak również koordynatorki UrbanLab Gdynia – Magdalena Dębna (Koordynatorka UrbanCafe) oraz Magdalena Żółkiewicz (Koordynatorka Inkubatora Innowacji).

W spotkaniu wezmą również udział:

  • Piotr Masłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika oraz Wojciech Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika
  • Edyta Gargaś, Manager Inkubacji w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej MZK Sp. z o. o. oraz Karolina Głogowska, Pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji i współpracy gospodarczej 
  • Justyna Lichosik, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
  • Konrad Zawadzki, Dyrektor w Biuro Poznań Kontakt oraz Michał Łakomski, Dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Poznaniu
  • Jan Nowak, Founder & CEO w Botwise
  • Stefan Cylwik, Founder of Broomee Technologies
  • Paweł Gronski, Mobilis Robotics
  • Łukasz Malicki, CEO of Random Forest
  • Anna Brussa, CEE Innovation and Entrepreneurship Partner, Head of CEE Design Team w Climate-KIC
  • Aneta Skubida, Systems Innovation Design Manager: Cities w Climate-KIC

Więcej informacji o projekcie Connect&Scale up

Bezpłatna rejestracja na spotkanie