Światowy Dzień Miast 2022 – Urban Lab

Światowy Dzień Miast 2022

Podziel się:

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło 31 października Światowym Dniem Miast (World Cities Day) i po raz pierwszy obchodzony był w 2014 roku. Obchody Dnia Miast mają w znacznym stopniu zwiększyć zainteresowanie społeczności międzynarodowej globalną urbanizacją, przyspieszyć współpracę między krajami w zakresie wykorzystywania możliwości i rozwiązywania problemów urbanizacji oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na całym świecie.

Ogólnym hasłem Światowego Dnia Miast jest „Better City, Better Life” (z ang. Lepsze miasto, lepsze życie), a dodatkowo każdego roku wybierane jest hasło przewodnie obchodów, w tym roku brzmi ono „Act Local to Go Global” (z ang. Działaj lokalnie, aby osiągnąć globalny efekt). W tym roku konferencja w ramach światowych obchodów Dnia Miast odbędzie się w Szanghaju w Chinach.

UN-Habitat podkreśla, że przyszłość będzie erą miast. Obecnie około 56% światowej populacji – 4,4 mld – mieszka w miastach. Oczekuje się, że trend ten będzie się utrzymywał, a populacja miejska podwoi swoją wielkość do 2050 r., kiedy to prawie 7 na 10 osób będzie mieszkać w miastach – blisko 70% światowej populacji. UN-Habitat podkreśla przy tym, że choć kryzysy, z którymi mamy obecnie do czynienia – w tym koronawirus, zmiana klimatu, konflikty – mają charakter globalny, rozwijają się lokalnie.

Więcej informacji o World Cities Day na stronie urbanoctober.unhabitat.org/wcd.

W związku z obchodami Światowego Dnia Miast zachęcamy do lektury naszych publikacji na temat miast, w których śledzimy różne procesy, trendy, innowacje miejskie, a także przyglądamy się dobrym praktykom miejskim. innowacje miejskie. Więcej informacji o naszych publikacjach w zakładce Baza wiedzy!