Trzecia edycja Pomysłu na Miasto! – Urban Lab

Trzecia edycja Pomysłu na Miasto!

Podziel się:

Pandemia stawia nas przed wyzwaniami, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Również życie po niej będzie wymagać od nas nowego podejścia. Jeśli wiesz, co mogłoby pomóc w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami zgłoś swoją inicjatywę do Pomysłu na Miasto w Urban Lab Gdynia! Nabór trwa do 6 maja!

Trzecia edycja Pomysłu na Miasto skupi się na ideach dotyczących adaptacji do życia w i po pandemii. Obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, jednak są grupy społeczne szczególnie narażone na odczuwanie negatywnych skutków pandemii. Wśród grup, na które pandemia ma szczególnie niekorzystny wpływ, znajdują się m.in. dzieci i młodzież, lokalni przedsiębiorcy, imigranci, czy seniorzy. To na nich obecna edycja Pomysłu na Miasto ma się skupić.

Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać zarówno na koncepcje miejscowe, skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania.

Minimum trzy, wybrane przez komisję pomysły o największym potencjale, zostaną skierowane do testowania. Z kolei koncepcje, które nie będą testowane w ramach działań Urban Labu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych ich potencjalnych wdrożeniem. Zainteresowane ośrodki miejskie będą zobowiązane do przedstawienia raportu, podsumowującego cały proces. Poprzednie edycje Pomysłu na Miasto przyniosły wiele kreatywnych rozwiązań zgłoszonych przez gdynianki i gdynian.

Zachęcamy do przesyłania swoich pomysłów!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Urban Lab Gdynia.