Trzy nowe raporty badawcze Urban Lab Gdynia – Urban Lab

Trzy nowe raporty badawcze Urban Lab Gdynia

Podziel się:

Urban Lab Gdynia opublikował trzy raporty badawcze, wyposażające Gdynię w cztery scenariusze przyszłości oraz dwa narzędzia badawcze. To wszystko dzięki realizacji zadania „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Gdyni”. Wszystkie trzy raporty są wynikiem rekomendacji Grupy Strategicznej, Zespołów Tematycznych, a także prac nad powiązanymi ze sobą wzajemnie tematami adaptacji do życia w i po pandemii oraz adaptacji do zmian klimatu.

Powstałe raporty dotyczą:

  • Procesu foresightowego – w raporcie zmapowano perspektywę 30 lat i przygotowano cztery scenariusze przyszłości. Zgodnie z definicją proces foresightowy to uporządkowany sposób dotarcia do informacji o przyszłości. Umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń i znalezienie ukrytych ścieżek rozwoju. Raport opracowało studio foresightowe Busola Trends.
  • Koncepcji tzw. miasta 15-minutowego” – w raporcie opartym o istniejące źródła badawcze i naukowe znalazło się omówienie pojęć oraz trzy metodologie badawcze, które w zróżnicowany sposób pozwalają na przeprowadzenie pomiaru miasta 15-minutowego – w całej Gdyni lub jej wybranej części. „Miasto 15-minutowe” to bowiem miasto otwarte, niestwarzające barier (tak fizycznych, jak i niematerialnych), inkluzywne i egalitarne. Najgłośniejszym przykładem wdrażania koncepcji „miasta 15- minutowego” jest Paryż, metropolia, która dała Carlosowi Moreno szansę przetestowania własnej teorii na żywym organizmie. Raport opracował FIUUDESIGN Adam Chyliński.
  • Rezyliencji miejskiej –  zdolności do zapobiegania i reagowania w obliczu kataklizmów, katastrof, kryzysów, oddziaływania negatywnych trendów i czynników. Do kluczowych składowych miejskiej rezyliencji zalicza się: przygotowanie, odporność, elastyczność, umiejętność odbudowy opierającej się na wykorzystaniu szans, wyciąganie wniosków oraz nieustające dopasowywanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Raport opracowała Fundacja Green Dealers.

Wszystkie raporty są publiczne i dostępne online, a zapoznać się z nimi można się na stronie Urban Lab Gdynia.