Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents – Urban Lab

Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents

Podziel się:

Zapraszamy na premierę animacji pt. „Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents”, która powstała w ramach projektu „Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities” dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Instytut Rozwoju Miast i Regionów jest liderem tego projektu, a całość realizuje z Partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy. Animacja ma na celu pokazanie idei tworzenia i funkcjonowania laboratoriów miejskich, takich jak np. urban lab i ma pomóc Partnerom projektu w przekonywaniu innych interesariuszy miejskich do podejmowania tego typu aktywności w swoich miastach.

Animacja została przygotowana w języku angielskim w ramach projektu „Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities” realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a finansowanego przez Visegrad Fund.

Wersja animacji w języku polskim: