Warsztaty w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich – Urban Lab

Warsztaty w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich

Podziel się:

W imieniu Urban Lab Rzeszów oraz Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy do udziału w warsztatach online w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich. Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską.

Badacze i praktycy studiów miejskich podczas warsztatów zaprezentują tematy dotyczące nowych podejść i spojrzeń badania miasta w kierunkach:

1) Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta
29 września 2021 r. o godz. 11:00
Joanna Samulska, Profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Gminy Eindhoven

2) Dlaczego badania ewaluacyjne są potrzebne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)?
6 października 2021 r. o godz. 11:00
Dr Krzysztof Piróg, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej

3) Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem?
7 października 2021 r. o godz. 11:00
Michał Braun, Radny Miasta Kielce

4) Jak wykorzystać Design Thinking w mieści?
13 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
Beata Michalska – Dominiak, autorka Poradnika design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie

5) Dlaczego Zieleń jest ważna w mieście – partycypacyjne projektowanie zieleni w mieście
20 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira

6) Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)
27 października 2021 r. o godz. 11:00
Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa

7) Jak mierzyć poziom jakości życia?
28 października 2021 r. o godz. 11:00
Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński, Uniwersytet Łódzki

Zachęcamy do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/RLBM/

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.