XVI Smart City Forum już w maju! – Urban Lab

XVI Smart City Forum już w maju!

Podziel się:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów kolejny raz objął patronatem honorowym XVI edycję Smart City Forum, które odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca we Wrocławiu. Jest to cykliczne wydarzenie tworzące przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk akademickich w zakresie tematyki miast inteligentnych w Polsce i na świecie. We wspólnej debacie spotkają się eksperci z branż takich jak: transport, budownictwo, energetyka czy data science oraz decydenci administracji rządowej i samorządowej ze szczebla krajowego.

Rozpoczęcie najbliżej edycji Smart City Forum stanowić będzie Szczyt Włodarzy Miast – debata poświęcona najważniejszym wyzwaniom stojącym przed miastami w 2023 r. Prelegenci porozmawiają m.in. o sytuacji gospodarczej z perspektywy samorządów, ekonomii współdzielenia oraz przeciwdziałaniach zadłużeniu i nierówności regionalnej. Poruszą także zagadnienia związane z modelami współpracy z biznesem stosowane w inteligentnych miastach, budowanie strategii smart city, współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych oraz o pozanormatywnym pozyskiwaniu środków dla samorządów.

Przedmiotem kolejnej debaty będzie Open Data, podczas której omówione zostaną takie tematy, jak analiza danych miejskich, tworzenie nowych usług i aplikacji na bazie danych, zastosowanie AI w mieście oraz edukacja w zakresie zagrożeń i samoświadomość samorządów. Podczas debaty Eko miasto i smart środowisko pojawią się zagadnienia dotyczące trendów technologicznych dla green cities, potencjału otwartych danych i ich zastosowania w eko mieście, finansowania zielonej transformacji oraz smart buildingu, w tym reurbanizacja architektury i termomodernizacja.

Dzień drugi poświęcony będzie tematom związanym z transformacją energetyczną miast smart. Eksperci pochylą się m.in. nad kwestią efektów ekonomicznych i energetycznych kryzysu energetycznego, optymalizacji układów pomiarowych, neutralności klimatycznej miast do 2050 r. w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, strategii oszczędności na przyszłość i przyspieszenia budowy OZE.

Następnie akcent zostanie przeniesiony na małe miasta i gminy. Prelegenci przeanalizują tematy z zakresu Smart City 4.0, adaptacji smart rozwiązań i generowania oszczędności w mniejszych gminach, model otwartych innowacji, inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz inteligentne rolnictwo. Rozważone zostaną również zagadnienia związane z przyszłością transportu – ekologiczne formy transportu, digital twin i IoT w transporcie, wyzwania związane z inwestycjami w infrastrukturę ładowania pojazdów, wykorzystanie wodoru w transporcie, smart parking i mobilne płatności. Zwieńczeniem wydarzenia będzie debata Cyfrowy obywatel – człowiek w mieście, podczas której omówione zostaną kwestie dotyczące bezpieczeństwa płatności dla seniorów i dzieci, budżetów partycypacyjnych, roli urban labów i inkubatorów przedsiębiorczości miejskiej oraz opieki zdrowotnej i senioralnej.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie Smart City Forum.