Zapraszamy na Urban Lab Forum w trakcie WUF11! – Urban Lab

Zapraszamy na Urban Lab Forum w trakcie WUF11!

Podziel się:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Urban Lab Forum w dniach 26-28.06.2022 r. podczas Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum)!

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum) została rozszerzona o „WUF na mieście”, czyli 11 stref z wydarzeniami towarzyszącymi ulokowanymi w przestrzeni miasta Katowice (lista wszystkich stref https://wuf11.katowice.eu/pl/11-scen.htm). Spotkajmy się w Katowicach w strefie Miasto360, której gospodarzami będą Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

W ramach naszej strefy zachęcamy do udziału w wydarzeniu pn. Urban Lab Forum, które stanie się przestrzenią do wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami polskich i zagranicznych laboratoriów miejskich. Będzie to także miejsce otwarte do dyskusji dla każdego, kto jest zainteresowany ideą miejskich rozwiązań.

Nie zabraknie inspirujących wykładów, warsztatów rozwijających pomysły, debat, spotkań autorskich oraz czegoś dla najmłodszych.

Urban Lab Forum odbędzie się w gościnnych progach klubu Królestwo (1 piętro Ronda Sztuki).

PROGRAM
27.06.2022 (PONIEDZIAŁEK)

17:00-18:30Guide to Good Urban Lab Ideas” – prezentacje dobrych praktyk przedstawicieli laboratoriów miejskich z Polski i zagranicy [ENG+S+M]

Prowadzenie i moderacja: Aleksandra Zemke

Goście:

 • Maximiallian Becker (Urban Lab Medellin-Berlin),
 • Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia),
 • Michał Kuszewski (Living Lab Warszawa),
 • Siarhei Liubimau (Laboratory of Critical Urbanism, Wilno),
 • Paul Manwaring (CITIXL Amsterdam),
 • Justyna Puzio (Urban Lab Rzeszów),
 • Juan Carlos Carvajal Bermudez (CityLab Berlin).

W pierwszej części przedstawiciele zagranicznych oraz polskich laboratoriów miejskich opowiedzą o swoich doświadczeniach i zaprezentują dobre praktyki, które udało im się wypracować i dzisiaj mogą być inspiracją dla miast zainteresowanych zastosowaniem narzędzia urban labu.

Po prezentacjach naszych Gości zapraszamy do wspólnej dyskusji wszystkich zainteresowanych przyszłością funkcjonowania urban labów w Polsce i na świecie. Podejmiemy tematy kierunków rozwoju miejskich laboratoriów, różnych ścieżek ich realizacji w różnych krajach oraz możliwości współpracy w ramach sieci Urban Lab Network.

18:30-19:30Debata ”Experimentation and co-creation in the Urban Lab Environment” [ENG+S+M]

Moderacja: Aleksandra Zemke

28.06.2022 (WTOREK)

14:30-16:00 Seminarium Przestrzenie kreatywno-warsztatowe w polskich miastach” [PL->ENG+S+M]

Prezentacja: „Oni skonstruują nasze jutro. Rola otwartych warsztatów MAKERSPACE w strukturze ekosystemu innowacji i kooperacji międzysektorowej. PCI ProtoLab regionalny warsztat prototypowania województwa podkarpackiego”,

Prowadzenie: Grzegorz Belica (Podkarpackie Centrum Innowacji ProtoLab)

Na przykładzie działalności PCI ProtoLab oraz 10-letnich doświadczeń z kilkudziesięciu fab labów i makerspace’ów, przedstawione zostaną skala oraz wpływ społeczności konstruktorów, wynalazców oraz rola, jaką otwarte pracownie odgrywają w procesach odnowy lokalnych społeczności, pobudzają wynalazczość oraz uzupełniają lukę pokoleniową w wykształceniu technicznym i praktycznym. W ten sposób pośrednio budują potencjał wiedzy i kompetencji nowych pokoleń. Na przykładzie PCI ProtoLab zaprezentowany zostanie jeden z pierwszych w Polsce makerspace’ów wpisanych w regionalną politykę innowacji.

Promocja publikacji IRMiR i prezentacja wyników badań: „Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast” autorstwa Jacka Gądeckiego (AGH) i Bartosza Piziaka (IRMiR).

Prowadzenie: Bartosz Piziak, Adrian Kłusek (IRMiR)

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości:

 • Grzegorz Belica (ProtoLab Rzeszów),
 • Magdalena Foltyniak (Warsztat Miejski Gliwice),
 • Paweł Sielczak (Fundacja Stocznia).

Moderator: Bartosz Piziak

Przestrzenie kreatywno-warsztatowe typu makerspace, fab lab czy hackerspace można współcześnie znaleźć w różnych kontekstach przestrzennych: od dzielnic przemysłowych i poprzemysłowych, przez osiedla, ulice handlowe, po szkoły czy biblioteki. Zespół badawczy IRMiR interesują potencjalne, jak i faktyczne role, jakie przestrzenie te pełnią w realiach polskich miast. Jak mogliśmy się przekonać, mogą one spełniać liczne funkcje społeczne, w tym: integracyjną, poprawy jakości życia czy wyrównywania szans mieszkańców. Niezależnie, czy przestrzenie te są ulokowane w garażach, czy dzielone z muzeami, stanowią istotne zasoby publiczne służące budzeniu kreatywności, uczeniu się i otwartości. W trakcie dyskusji zastanowimy się także jak tego typu „miejsca trzecie”, o stosunkowo niskim progu wejścia dla mieszkańców, amatorów i przedsiębiorców, są w stanie przekształcić przestrzenie polskich miast i w jakim kierunku będą je zmieniać?

16:00-17:00 Prezentacje warsztatowe: “Jak zrobić Urban Lab w swoim mieście?” [PL->ENG+S+M]

Projekt pilotażowego wdrożenia urban labów w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie, pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” dobiegł końca. Zebrane doświadczenia i wypracowane dobre praktyki stanowią cenną bazę wiedzy do kontynuacji działań oraz dla innych miast, zainteresowanych wdrażaniem podobnego instrumentu. Jak działają pierwsze polskie urban laby po pół roku od zakończenia pilotażowego projektu, realizowanego na bazie koncepcji stworzonej przez zespół badawczy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów? Jakie aktywności przyniosły najlepsze efekty i jaka była droga do ich osiągnięcia? O doświadczeniach Urban Labu Gdynia opowie jego kierowniczka – Joanna Krukowska, a Urban Labu Rzeszów – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – Sławomir Świder.

Prowadzenie: Joanna Krukowska (Urban Lab Gdynia):

Klimat na urban lab

Wykorzystanie metody urban labu w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu w UrbanLab Gdynia  Podczas prezentacji warsztatowej „Jak zrobić urban lab”? Opowiem o jednym z wyzwań, które podejmowaliśmy podczas 3-letniego testu urban labu w Gdyni – adaptacji do zmian klimatu. Globalne wyzwanie było punktem odniesienia do interdyscyplinarnej i międzywydziałowej pracy (oraz międzysektorowej) przedstawicieli wielu specjalizacji w jednym celu – wspólnego namysłu nad tym, jak stawić czoła wyzwaniu globalnemu na lokalnym gruncie. Omówię kilka elementów urban labu oraz ich wykorzystanie w pracy nad tematyką klimatyczną, pokazując drogę, jaką przebyliśmy w ramach działań projektowych oraz potencjały wybranych elementów urban labu. 

Prowadzenie: Sławomir Świder (Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa):

Otwarte dane miejskie w teorii i praktyce

Dzięki otwartym danym miejskim, samorządy mogą wdrażać zarządzanie na bazie wiedzy. Oznacza to, że po dokładnej inwentaryzacji danych można przeprowadzić dokładną ich analizę, która pomoże we właściwym zarządzaniu miastem. Korzyści jakie osiągną samorządy, a w rezultacie mieszkańcy, jest transparentność działań władz miasta. Buduje to zaufanie wobec działań samorządów. Dostępność takich danych daje również szereg korzyści w badaniach naukowych oraz biznesie.

17:15-18:15 Panel dyskusyjny: „Od dzielnicy do metropolii – zastosowanie urban labu w praktyce” [PL->ENG+S+M]

Prowadzenie: Adam Chyliński        

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości:

 • Bartosz Dominiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 • Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
 • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Urban lab to instrument mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast, ale czy jest on narzędziem skalowalnym, czy zarezerwowanym jedynie dla miast np. średniej wielkości? Czy laboratoria miejskie mogą efektywnie funkcjonować zarówno w mniejszej skali, np. dzielnicy, jak i działać w ramach metropolii? Czym powinny się różnić od tych typowo miejskich i jaką powinny przybierać formę, by efektywnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców dzielnic oraz metropolii?

18:15-19:15 Debata “Jakich innowacji potrzebują polskie miasta?” [PL->ENG+S+M]

Prowadzenie: Bartosz Piziak (IRMiR)

W debacie wezmą udział zaproszeni Goście:

 • Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia;             
 • Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa

Coraz częściej inteligentne rozwiązania, które możemy obserwować w polskich miastach, mają postać innowacji społecznych, w których powstanie angażowani są nierzadko mieszkańcy. Między innymi także dlatego dyskusja na temat innowacyjnych rozwiązań dla miast nie musi ograniczać się do kwestii technologicznych czy gospodarczych. Również bardzo ważnych, ale czy jednak najważniejszych i sprawiających, że nasze miasta stają się przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców? Jaki jest uniwersalny przepis na społeczno-technologiczną metamorfozę polskich miast i czy taki w ogóle istnieje. zastanowimy się podczas finałowej debaty w strefie Miasto360.   

Objaśnienia:

PL – sesja tylko w języku polskim

PL + ENG – sesja w języku polskim tłumaczona na język angielski

ENG – sesja w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

M – sesja z tłumaczeniem migowym do streamingu

S – sesja streamingowana

VID – sesja nagrywana

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku – Urban Lab Forum 26-28.06 Katowice oraz na LinkedIn – Urban Lab Forum 26-28.06 Katowice.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku – wydarzenie Facebook oraz Linkedin – wydarzenie Linkedin.