Przeczytaj naszą nową książkę! – Urban Lab

Przeczytaj naszą nową książkę!

Podziel się:

Z przyjemnością prezentujemy najnowszą publikację zespołu Urban Lab IRMiR będącą podsumowaniem projektu pt. „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. W publikacji „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie” zaprezentowano doświadczenia zespołów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urban Lab Gdynia oraz Urban Lab Rzeszów zaangażowanych w realizację nowatorskiego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach.  

Projekt ten realizowano we współpracy z Departamentem Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie przygotowanej w IRMiR koncepcji urban labu, jako instytucji miejskiej, której celem jest diagnoza i rozwiązywanie konkretnych problemów oraz odpowiadanie na wyzwania związane z rozwojem miast i zarządzaniem nimi, w ramach współpracy różnych interesariuszy miejskich i przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. 

Książka ta jest kontynuacją publikacji IRMiR z 2020 r. pt. „Urban Lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” zawierającą syntetyczne podsumowanie prowadzonych przez IRMiR prac dotyczących modelowego ujęcia urban labu, adaptacji koncepcji w obu miastach, a także funkcjonowania obu laboratoriów w Gdyni i w Rzeszowie. Opisane zostały w niej także dobre praktyki miejskie, powstałe w wyniku wdrożenia obu Urban Labów i ich działalności. Z ich doświadczeń, także dzięki różnicom w funkcjonowaniu laboratoriów, indywidualnym sposobie realizacji zadań, które są wartościami dodanymi projektu, mogą czerpać teraz inne polskie miasta. 

Książka dostępna jest zarówno w wersji elektronicznej, którą można pobrać poniżej, jak i w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane wersją „hard copy” zapraszamy do kontaktu mailowego – urbanlab@irmir.pl, w celu otrzymania bezpłatnego egzemplarza.

Książka do pobrania w dwóch wersjach:

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie – wersja „lekka” (3 MB)

Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie – wersja „do druku” (5 MB)

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR w latach 2019-2021 projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, wspófinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.