Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta? – spotkanie online

Zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich, które odbędzie się 12 maja o godz. 11:00. Podczas spotkania dowiedzieć się będzie można dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta.

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską.

Gość spotkania: Joanna Samulska – Profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Miasta i Gminy Eindhoven
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Biprogeo we Wrocławiu jako specjalistka GIS, gdzie zajmowała się wdrażaniem i obsługą Systemów Informacji o Terenie i Systemów Informacji Geograficznych.
Następnie pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, gdzie doskonaliła swoje umiejętności zawodowe w zakresie zakładania, prowadzenia i aktualizacji wojewódzkich baz danych oraz map topograficznych i tematycznych, jak również wdrażaniem nowych technologii w tym zakresie. W 2007 roku otrzymała propozycję pracy w Holandii w przedsiębiorstwie VolkerWessels Telecom. W firmie tej zajmowała się obsługą systemów informacji sieci światłowodowej. Od 2012 pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Eindhoven na stanowisku Starszy specjalista informacji geograficznej, gdzie zajmuję się administrowaniem wewnętrznego portalu z danymi, po za tym administrowaniem bazy danych, analizowaniem danych oraz projektowaniem rozwiązań opartych o FME. W Urzędzie Miasta i Gminy Eindhoven uczestniczy w wielu innowacyjnych projektach m.in. Smart City, Smart Society, LivingLab, Urban Lab, GeoXLab. Jest również członkiem Polish Professional Women in the Netherlands oraz Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Holandii, gdzie aktywnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/

Spotkania w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich odbędą się w dwóch edycjach – wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię badań miejskich. Jesienią, wiedza zdobytą podczas seminariów, posłuży do pracy w ramach warsztatów.

12/05/2021

Godzina wydarzenia: 11:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13