Głos młodzieży w sprawie zmian klimatu. Jak prowadzić rozmowę o wyzwaniach? – wykład online

Podczas wykładu poznamy dobre praktyki włączania młodych liderów społeczności do współdecydowania o otaczającej ich rzeczywistości. Porozmawiamy o tym jak należy prowadzić konstruktywny dialog pomiędzy decydentami a młodzieżą i w jaki sposób decydenci mogą stwarzać młodzieży przestrzeń do rozmowy o wyzwaniach. Poznamy narzędzia i sposoby na to jak przejść przez cały proces takiej rozmowy.

Dopuszczanie młodych do podejmowania świadomych decyzji zwłaszcza w tematach zielonych jest podstawą do realnych zmian w lokalnych społecznościach. Jakie są pozytywnie skutki wspólnych rozmów między młodzieżą a osobami sprawującymi władzę?

Goście:

Karolina Pawlak – koordynatorka projektów „Warszawska Akademia Młodych Liderów”, „Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach kryzysu”, „Polityka Młodzieżowa 2.0” organizowanego przez Fundację Państwo Prawa oraz I Wojewódzkiego Kongresu Młodzieżowych Rad w województwie Lubelskim. Asystentka w projekcie „South Baltic Youth Core Groups Network” (2018-2020), gdzie razem z pięcioma społecznościami (Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Gdynia, Elbląg i Dzierzgoń) animowała diagnozę potrzeb i problemów, a następnie organizowała okrągły stół w celu rozpoczęcia dialogu z decydentami. Pracowała przy projekcie „Młodzi Obywatele na rzecz zielonego rozwoju Południowego Bałtyku”. Jest członkinią Zespołu Doradców przy Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2019- 2020), Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych PROM (2020) oraz Przewodnicząca komisji ds. szkoleń. Była młodzieżową ekspertką w dziedzinie dialog i partycypacja podczas wydarzenia „Dialog pod Chmurką” organizowanego przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych PROM (2020). Od lat pracuje jako trenerka. Jest absolwentką Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Była członkiną prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (2017-2018), Przewodniczącą samorządu uczniowskiego CXIX LO. Im Jacka Kuronia w Warszawie (2016- 2018), organizatorką akcji charytatywnych dla samotnych matek z dziećmi, współtwórczynią warsztatów pt. „Ty też możesz działać”- czyli o funkcjonowaniu Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady oraz narzędziach aktywności obywatelskiej młodych.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu online, a także zadawania pytań i komentowania!

Więcej informacji na stronie Urban Lab Gdynia.

09/12/2020

Godzina wydarzenia: 17:30-18:30

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98