Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem? – spotkanie online

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich. 28 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie na temat włączania mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem.

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską.

Gość spotkania: Michał Braun, Radny Miasta Kielce

Praktyk i ekspert w dziedzinie partycypacji publicznej. Był członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. w Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Zasiada w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, jest członkiem w Komitecie Monitorującym RPO Świętokrzyskie współpracuje bezpośrednio z Komisją Europejską przy ocenie wniosków grantowych. Zdobywał doświadczenie na wolontariackich projektach edukacyjnych m.in. w Boliwii i Indiach.

Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/

Spotkania w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich odbędą się w dwóch edycjach – wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię badań miejskich. Jesienią, wiedza zdobytą podczas seminariów, posłuży do pracy w ramach warsztatów.

28/04/2021

Godzina wydarzenia: 11:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13