Jak wykorzystać Design Thinking w mieście? – spotkanie online

Zapraszamy do udziału w piątym spotkaniu w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich. 26 maja o godz. 11:00 dowiedzieć będzie się można, jak wykorzystać Design Thinking w mieście.

Goście spotkania:

  • Dr Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
  • Beata Michalska – Dominiak, autorka Poradnika design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie

Dr Agnieszka Michalska-Żyła – socjolożka, badaczka, adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe są związane z socjologią miasta i koncentrują się na problematyce więzi terytorialnych, jakości życia i zamieszkiwania, partycypacji obywatelskiej oraz rozwoju i wizerunku miast. Autorka wielu publikacji naukowych oraz współrealizatorka i wykonawczyni projektów badawczych z zakresu problematyki miejskiej zarówno o charakterze naukowym jak i przygotowywanych na potrzeby sektora publicznego. Certyfikowany moderator procesów Design Thinking z doświadczeniem w projektach szkoleniowych wykorzystujących metodę DT.

Beata Michalska-Dominiak – doświadczony moderator design thinking, certyfikowany trener biznesu, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współzałożycielka społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Współautorka pierwszego podręcznika z zakresu design thinking bazującego na doświadczeniach w polskim biznesie – „Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie”. Trenerka w programie Driving Innovation The Chartered Institute of Marketing. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w panelach zapraszamy do rejestracji https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Spotkania odbędą się w ramach dwóch edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię działania. Jesienią, zdobyta wiedza posłuży do pracy warsztatowej.

26/05/2021

Godzina wydarzenia: 11:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13