Jakość przestrzeni publicznych a jakość życia – rozmowa online

Dlaczego wiele inwestycji sprawia, że podskórnie czujemy drastyczne obniżenie jakości przestrzeni po wprowadzonych interwencjach? „Betonoza”, jako jedna z chorób przestrzeni publicznych polskich miast, wywołana bezrefleksyjnymi, niekonsultowanymi projektami, które nie uwzględniają potrzeb i zachowań użytkowników, ignorują zmiany klimatyczne i potrzebę zieleni w mieście.

Projekty takie bardzo często wykonywane są w ramach modernizacji, rewaloryzacji, rewitalizacji i w teorii mają za zadanie podnieść jakość życia w mieście, wyciągać pewne obszary miast z sytuacji kryzysowych, sprawiać, że „będzie lepiej”. Czy jakość przestrzeni rzeczywiście przekłada się na jakość życia w mieście? Jak możemy to zmierzyć? Czy przeprojektowanie przestrzeni publicznych wpływa na zażegnywanie sytuacji kryzysowych? Kiedy możemy mówić o sukcesie działań inwestycyjnych w przestrzeni publicznej? Jak i po co włączać mieszkańców w procesy zmian przestrzennych?

Rozmowę poprowadzi:

Agnieszka Jurecka-Fryzowska – urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Zaangażowana od początku w gdyńską rewitalizację „Gdynia OdNowa” z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych. Współautorka Gminnego Programu Rewitalizacji, obecnie zajmuje się głównie koordynacją tego procesu i współpracą z interesariuszami.

Goście:

Barbara Marchwicka – z wykształcenia architektka. Z doświadczenia urbanistka. Pracuje jako kierownik w dziale inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostce miejskiej koordynującej proces gdyńskiej rewitalizacji. Pełni także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych. Wierzy, że projektowanie przestrzeni publicznych, podobnie jak usług publicznych, to praca zespołowa.

Łukasz Pancewicz – urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. W latach 2013-2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Ekspert Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, pracował nad wdrożeniem pilotażowego programu rewitalizacji w Wałbrzychu i w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2009 r. związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor.

Paweł Jaworski – filozof i urbanista. Rozwija autorską metodę urbanistyki eksperymentalnej, łączącą badania, projektowanie oraz partycypację. Pomaga miastom zaplanować zmiany w przestrzeni publicznej, wdrożyć nowe pomysły i przetrwać rodzące się nieuchronnie konflikty. W 2017 roku w Dąbrowie Górniczej przygotował pierwszą w Polsce koncepcję przekształcenia ulicy śródmiejskiej poprzez testowanie rozwiązań tymczasowych wspólnie z osobami, które z niej korzystają na co dzień. W podobny sposób pracował w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy online, a także zadawania pytań i komentowania.

Więcej informacji na stronie Urban Lab Gdynia.

14/10/2020

Godzina wydarzenia: 17:30 – 18:30

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98