Konsultacje dot. mobilności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach prowadzonych w ramach Zespołu Tematycznego do spraw elektromobilności Urban Lab Rzeszów. Spotkania prowadzone są w formie hybrydowej. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o zgłoszenie udziału poprzez kontakt telefoniczny (+48) 17 748 40 70 lub mailowy urbanlab@erzeszow.pl. Istnieje również możliwość dokonania zapisu na wybrane konsultacje w siedzibie Urban Lab Rzeszów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń konsultacje odbywać się będą w grupach.

Terminy spotkań:

19 PAŹDZIERNIKA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Tomasz Skoczylas, Główny Specjalista ds. Innowacji i Zarządzania Energią w Centrum Innowacji Urzędu Miasta Rzeszowa

26 PAŹDZIERNIKA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Bogusław Skorupski, Blinkee.City, Członek Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego

3 LISTOPADA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Dr Krzysztof Piróg, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej

9 LISTOPADA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Dr hab. inż. Maciej Piekarski, prof. PRz. Adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Rzeszowskiej

16 LISTOPADA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Dominik Łazarz, ekonomista i doktorant WSIiZ w Rzeszowie, Ekspert ds. UE Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Rzeszowie oraz Gdańsku

23 LISTOPADA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Anna Kowalska, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

30 LISTOPADA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Joanna Mach, Przedstawiciel Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

3 GRUDNIA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Dr inż. Paweł Potyrański, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy

10 GRUDNIA BR., GODZ. 17:00 – 18:00

Dr inż. arch. Joanna Dudek, Adiunkt w Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

19/10/2021 - 10/12/2021

Godzina wydarzenia: 17:00-18:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13