Miasto wolne od smogu – dyskusja

Zespół Tematyczny do spraw elektromobilności Urban Lab Rzeszów zaprasza do udziału w dyskusji tematycznej pt. „Rzeszów bez korków i smogu – alternatywne formy transportu”. Celem dyskusji jest poznanie różnych stanowisk na temat zanieczyszczenia powietrza i metod walki oraz wskazanie rozwiązań prowadzących do poprawy jakości życia w mieście.  

O tym jak niwelować przyczyny zanieczyszczenia powietrza członkowie Zespołu Tematycznego rozmawiać będą z:

  • przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji inicjujących działania na rzecz zwalczania niskiej emisji,
  • aktywistami oraz mieszkańcami,
  • przedstawicielami firm związanych z odnawialnymi źródłami energii,
  • przedstawicielami Urzędu Miast Rzeszowa.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja na wydarzenie poprzez wysłanie maila urbanlab@erzeszow.pl.

Materiały pokonferencyjne będą dostępne na stronie urbanlab.erzeszow.pl

05/08/2021

Godzina wydarzenia: 16:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13