Open Cafe – an event where everyone is welcome

PL | ENG

W każdą środę o 18.00 zapraszamy na Open Cafe! To otwarte spotkania prowadzone w języku angielskim przez międzynarodowych wolontariuszy INPRO. Są one prowadzone w formie interaktywnych warsztatów.

Spotkania Open Café to przestrzeń do odkrywania innych kultur, podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz do uczestnictwa w ciekawych zajęciach i warsztatach. Dzięki cotygodniowym spotkaniom, mieszkańcy z Rzeszowa mają okazję porozmawiać na temat lokalnych i globalnych problemów społecznych, a przede wszystkim podszlifować swój angielski.Open Café stawia sobie za cel promowanie otwartego i zintegrowanego społeczeństwa. Jest okazją dla uczestników – zarówno tutaj urodzonych jak i tych, którzy przenieśli się do naszego miasta z odległych zakątków świata – do spotkania się i poznania się nawzajem.

Wydarzenia są realizowane w ramach projektu „Borderless Dialogue: Social Integration Through Non-formal Education” nr 2019-3-PL01-KA205-077512 w ramach programu Erasmus Plus.

Serdecznie zapraszamy!

ENG

Every Wednesday at 6PM we invite to the Open Cafe! It is an open meeting hosted in the English language by our international INPRO volunteers. The program is designed as a workshop based on interactive methods.

Open Cafe is a space to explore other cultures, share your personal experiences, and take part in interesting activities and workshops. Thanks to our weekly meetings, young people from Rzeszów have the opportunity to talk about local and global social issues, but first of all, to polish their English. Open Café is an interactive two-hour workshop aimed to promote an open and inclusive society. It is an opportunity for the people of Rzeszów – those who were born here as well as those who moved to our city from other corners of the world – to meet and get to know each other.

Events are organised under the „Borderless Dialogue: Social Integration Through Non-formal Education” nr 2019-3-PL01-KA205-077512
Be warmly welcome!

30/03/2022

Godzina wydarzenia: 18:00-20:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13