Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta Rzeszowa – spotkanie online

Gmina Miasto Rzeszów zaprasza do udziału w konferencji online pt. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta Rzeszowa” w terminie 17 czerwca 2021 roku. 

Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z miast bezpieczeństwa oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju. Przedmiotowe uwarunkowania nie tylko w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznego, ale także na charakter polityki energetycznej. W świetle powyższego, celem konferencji będzie m.in. omówienie wybranych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego jak również podjęcia próby wskazania czynników determinujących bezpieczeństwo energetyczne Miasta Rzeszowa.

Program konferencji:

09:30 – 09:45 Rejestracja 

I. Wprowadzenie do konferencji

09:45 – 10:00
Temat: Rzeszów dziś – plany i wyzwania na przyszłość w samorządzie
Andrzej Bołdak, Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią w Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa 

II. Wykłady eksperckie 

10:00 – 10:30
Temat: Polityki energetyczne stosowane a polityka energetyczna
w samorządzie (30 min)
Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Zagadnienia do tematu:
1) Uwarunkowania regulacyjne UE. Aktualne strategie UE
w obszarze energii.
2) Uwarunkowania polityki energetycznej Polski do 2040 r.
3) Lokalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego:
• Co wynika z regulacji unijnych i krajowych dla potrzeb budowania bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej?
• Jakie wyzwania dla miasta Rzeszów?
• W jaki sposób Rzeszów może wykorzystać nadchodzące trendy w obszarze energii? 

10:30 – 11:00
Temat: Uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszone (30 min)

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zagadnienia do tematu:
1) Optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii odnawialnej
2) Zarzadzanie energią w strukturze miasta
3) Duże projekty energetyczne w strategii miasta

11:00 – 11:30
Temat: Wyzwania miast i gmin wobec neutralnej klimatycznie polityki UE w perspektywie 2050 r. (30 min)

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Energetyki

Zagadnienia do tematu:
1) Droga do neutralności klimatycznej miast – otoczenie prawne
2) Inteligentne miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
3) System ciepłowniczy 5tej generacji

III. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Sp z o. o.
11:30 – 12:00
Temat: Ciepło systemowe – nowe wyzwania (30 min)
Lesław Bącal, Prezes Zarządu MPEC Rzeszów Sp. z o.o.
Dariusz Kotowicz, Dyrektor ds. Technicznych MPEC Rzeszów Sp. z o.o.

IV. Podsumowanie konferencji

12:00 – 13:00
Podsumowanie konferencji, panel dyskusyjny

Moderator konferencji: Tomasz Skoczylas, Główny Specjalista w Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy do kontaktu mailowego: urbanlab@erzeszow.pl.
Materiały pokonferencyjne będą dostępne na stronie urbanlab.erzeszow.pl

17/06/2021

Godzina wydarzenia: 9:30

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13