Potencjał rozwoju srebrnej gospodarki – debata online

Rozwój inteligentnych miast, a tym samym poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców, powinny bazować na silnej i zdywersyfikowanej gospodarce lokalnej. W związku z powyższym, komponent ekonomiczny srebrnej gospodarki jest tym obszarem dyskusji, któremu goście debaty poświęcą szczególną uwagę.

Debata z ekspertami z zakresu ekonomii, finansów, socjologii oraz z przedsiębiorcami funkcjonującymi w srebrnej gospodarce będzie szansą na określenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz przedsiębiorczości mieszkańców.

Goście:

Dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Katarzyna Maj-Waśniowska, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Dr Ewa Kubejko-Polańska, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Jan Niziński, student 6 roku medycyny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, współzałożyciel i CEO startupu Superwnuk

Moderatorem dyskusji będzie dr Ewa Kubejko-Polańska.

26/11/2020

Godzina wydarzenia: 17:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13