Rzeszów Naszym Miastem #3 ZIELEŃ – spotkanie online

Tereny zieleni pełnią bardzo ważną funkcję w mieście. Zieleń miejska to dziś nie tylko parki i ogrody, ale również skwery, pasy zieleni przy jezdniach ulic, a także roślinność pokrywająca bariery akustyczne. Zorganizowana zieleń miejska pełni bardzo wiele różnorodnych funkcji w przestrzeni miejskiej. O tym porozmawiają goście spotkania online Rzeszów Naszym Miastem #3 ZIELEŃ.

Goście spotkania:

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie
  • Aleksandra Wąsowicz-Duch, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
  • Ewelina Podsobińska, studentka socjologii Uniwersytet Rzeszowski
  • Adrian Depa, Przewodniczący Rady Młodzieży Rzeszowa
  • Barbara Stafiej, Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów

Transmisja rozmowy na żywo na Facebooku Urban Lab Rzeszów.

31/03/2021

Godzina wydarzenia: 10:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13