Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich – eksperckie spotkania online

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczyna cykl spotkań eksperckich w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich.

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Badacze i praktycy studiów miejskich podczas warsztatów zaprezentują tematy dotyczące nowych podejść i spojrzeń na badania miasta w kierunkach:

Jak mierzyć poziom jakości życia?
14 kwietnia 2021 r.
Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński – Uniwersytet Łódzki

Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem?
28 kwietnia 2021 r.
Michał Braun – Radny Miasta Kielce

Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta?
12 maja 2021 r. 
Joanna Samulska – Profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Gminy Eindhoven

Dlaczego zieleń jest ważna w mieście? Partycypacyjne projektowanie zieleni w mieście.
19 maja 2021 r.
Agnieszka Czachowska – Fundacja Sendzimira

Jak wykorzystać Design Thinking w mieści?
26 maja 2021 r.
Agnieszka Michalska-Żyła – Uniwersytet Łódzki
Beata Michalska – Dominiak – autorka Poradnika design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie

Spotkania odbędą się w ramach dwóch edycji, wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię działania. Jesienią, wiedza zdobyta podczas seminariów, zamieni się w praktyczną wiedzę w ramach pracy warsztatowej.

Do udziału w spotkaniach obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/

14/04/2021 - 30/06/2021

Godzina wydarzenia: 11:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13