Smart City – mieszkańcy #3 – debata online

Rozwój inteligentnych miast jest ściśle związany z otaczającą nas rzeczywistością. Postęp techniczny, jak również coraz większa świadomość rzadkości wielu zasobów naturalnych skłania planistów do poszukiwania bardziej efektywnych rozwiązań. A co za tym idzie podnosi się jakość życia mieszkańców, przyspiesza wzrost gospodarczy, wzrasta bezpieczeństwo, konkurencyjność, a także poziom partycypacji społecznej w działaniach miast oraz gmin. O tym jak skutecznie miasto powinno komunikować się z mieszkańcami i czego mieszkańcy oczekują od współczesnych miast rozmawiać będą goście debaty już 20 października 2020 r.

Goście:
Dr Agnieszka Sobala – Gwosdz, Instytut Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Szymon Ciupa, Ekspert ds. Smart City i GIS
Dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego
Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Założyciel Ruchu Rzeszów Smart City

Moderatorem dyskusji jest Joanna Gościńska, dziennikarka.

20/10/2020

Godzina wydarzenia: 17:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13