Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) – spotkanie online

Zapraszamy do udziału w 7 spotkaniu w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich. Podczas ostatniego spotkania I części Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich będziemy rozmawiać nt. zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Gościem spotkania będzie Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa

Link do spotkania: https://erzeszow-pl.zoom.us/j/96241863397
ID spotkania: 962 4186 3397
Hasło: 655814 

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Spotkania odbywają się w ramach dwóch edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię działania. Jesienią, wiedzę zdobytą podczas seminariów, przekłujemy w praktyczną wiedzę w ramach pracy warsztatowej!

16/06/2021

Godzina wydarzenia: 11:00

Miejsce wydarzenia: Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13