Poznaj wyniki 2. edycji Pomysłu na Miasto – Urban Lab

Poznaj wyniki 2. edycji Pomysłu na Miasto

Podziel się:

Znane są już wyniki drugiej edycji Pomysłu na Miasto w Urban Lab Gdynia. Zgłoszonych zostało w sumie 17 koncepcji. Do dalszych działań wybrano 10 z nich, z czego do inkubacji trafi pięć – trzy do testowania, a dwie do upowszechniania. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tysięcy złotych.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia testowania procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera on inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji poszukiwane były pomysły ukierunkowane na łagodzenie i adaptację do zmian klimatu.

Pomysły, które trafią do inkubacji oraz testowania:

  • Społeczności sąsiedzkie dbają o wspólną zieleń – dla planety, dla miasta, dla siebie

Program edukacyjny dla społeczności sąsiedzkich dot. zieleni i działań proekologicznych, dający wiedzę i umiejętności potrzebne do działań podejmowanych wspólnie z sąsiadami zamieszkujących zabudowę wielorodzinną (przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe) oraz realizacja pomysłu sąsiedzkiego na wspólną zieleń w pobliżu zamieszkania.

  • „Bądź EKOist(k)ą w Gdyni – nakręć siebie i innych” – akcja w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie gdyńskim

W ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia Ziemi, przypadającego na dzień 22 kwietnia – gdynianie i gdynianki stworzą wspólny film, w którym pokazują jak przyczyniają się do działań proekologicznych i motywują innych do zmiany swoich codziennych nawyków na rzecz klimatu. Mieszkańcy i mieszkanki nagrywają indywidualnie krótki filmik z inspirującym hasłem, pokazując jakie zachowania pro-środowiskowe wdrożyli oni sami w swoim codziennym życiu. Akcja w postaci promocji wspólnego zmontowanego filmu ma poszerzyć świadomość ekologiczną i zaprosić innych do włączenia się w ekologiczną podróż Gdyni.

  • Stworzenie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami – włączenie sąsiadów do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu – studium przypadku

Stworzenie społecznego ogródka na Działkach Leśnych (ul. Warszawska – Pomorska – Nowogrodzka), we współpracy z sąsiadami. Założeniem pomysłu jest powstanie bioróżnorodnej przestrzeni między blokami, na terenie przyległym do bloku. Miejsce będzie przyjazne dla natury oraz przestrzenią nawiązywania więzi sąsiedzkich: przy wspólnej pracy i odpoczynku. Relacje społeczne i kontakt z naturą są źródłem poczucia wysokiej jakości życia. Założeniem pomysłu jest również obserwacje tego procesu przez badacza (socjologa, psychologa społecznego).

Pomysły, które trafią do inkubacji i upowszechniania:

  • Zbieracze deszczówki

Instalacja praktycznych, funkcjonalnych i estetycznie zaprojektowanych zbiorników wody deszczowej w kluczowych punktach miasta, zapewniających bezpłatny dostęp do wody, która może być wykorzystana np. do mycia rąk stóp po wyjściu z plaży, do nawadniania ogródków działkowych/miejskich farm lub jako odwrotna fontanna o charakterze edukacyjnym.

  • Cykliczny quiz edukacyjny z nagrodami, rozszerzający wiedzę dotyczącą wpływu człowieka na klimat

Dostępny online może być sposobem na dotarcie z wiedzą o wpływie człowieka na zmiany klimatu do szerokiego grona odbiorców. Wzbogacony o prostą formę konkursową i przystępne, interesujące  nagrody (np. bilety wstępu do miejskich instytucji kultury, dostęp do e-książek), dla zwiększenia zainteresowania i przyciągnięcia uwagi. Planowany efekt realizacji to dotarcie do osób dotychczas niezainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu.

Pomysły, które trafią do upowszechniania (czyli udostępniania pomysłu):

  • Stacje ładujące zasilane panelami słonecznymi – stworzone dla mieszkańców w celu naładowania swoich urządzeń elektrycznych takich jak telefony komórkowe czy hulajnoga elektryczna

Instalacja zasilanych poprzez panele słoneczne stacji ładujących w często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów miejscach. Stacje umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych czy pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu energii odnawialnej z korzyścią dla miejskiego środowiska.

  • Ogród deszczowy przy SKM Gdynia Cisowa

Ogród deszczowy – z roślinami takimi jak: śmiałek darniowy, krwawnica pospolita, rdest wężownik, bodziszek żałobny, krwawnik kichawiec, niezapominajka – między pętlą Gdynia Cisowa SKM, a chodnikiem prowadzącym do tunelu Gdynia Cisowa SKM którego celem jest zatrzymanie wody w okresie mokrym, odciążenie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zmniejszenie ryzyka zalewania podziemnego przejścia peronu Gdynia Cisowa SKM.

  • Zaparkuj bezpiecznie swój rower pod wiatą pod swoim blokiem

Program budowy zamykanych wiat rowerowych pod blokami mieszkalnymi umożliwiający bezpieczne przechowywanie dwóch kół przed blokiem i eliminujący konieczność dźwigania po schodach.

  • Małe lasy miejskie

Zagospodarowanie niewielkich nieużytków w przestrzeni miejskiej drzewami Metodą Miyawaki, tj. małych lasów miejskich – złożonych ekosystemów pozostających w równowadze z obecnymi warunkami glebowymi i klimatycznymi (15 – 30 różnych gatunków drzew i krzewów na wybranym nieużytkowym obszarze o powierzchni kortu tenisowego). Tworząc małe ekosystemy, zyskuje się  lepszą jakość powietrza, większą absorbcję Co2, siedliska dla różnorodności biologicznej, obniżenie hałasu miejskiego i regulację temperatury.

  • Waste HUB – warsztat w sąsiedztwie. Celem projektu jest zmniejszenie śladu ekologicznego wytwarzanych odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie przy tworzeniu mebli miejskich w Gdyni

Zapewnienie w dzielnicach w okolicach punktów zbiórek odpadów wyposażonych przestrzeni warsztatowych, w których mieszkańcom mogą przekształcać odpady stałe w niezbędne towary/produkty