Baza wiedzy

Seminarium podsumowujące projekt URBAN LAB

Data publikacji: 16.12.2021

Kategoria:

Zapis z transmisji online Seminarium podsumowującego projekt „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” z dnia 15 grudnia 2021 r. Podczas Seminarium zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje z adaptacji koncepcji urban labów w dwóch polskich miastach – w Gdyni i w Rzeszowie.

Urban Lab – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast

Data publikacji: 22.09.2021

Kategoria:

Animacja przedstawia zasady funkcjonowania urban labów oraz jakie projekty mogą być w nim realizowane przez jego interesariuszy, testowane, a następnie wdrażane w mieście przy zaangażowaniu mieszkańców miasta. Najważniejszym celem działań w ramach urban labu jest wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości życia w mieście.

Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania

Data publikacji: 14.07.2021

Kategoria:

W niniejszym opracowaniu omówione zostały techniczne aspekty otwierania danych oraz techniki w ich klasyfikacji i udostępnianiu. Poradnik obejmuje m.in. praktyczne wskazówki dotyczące inwentaryzacji danych, ukazanie roli metadanych w jakości udostępnianych danych publicznych oraz dobre praktyki w ich wizualizacji w portalu otwartych danych, tak aby były przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika.

„Poradnik (nie tylko) dla miastowych badylarzy”

Data publikacji: 12.07.2021

Kategoria:

W ramach pierwszej edycji Pomysłu na Miasto, prowadzonego przez Urban Lab Gdynia powstał „Poradnik (nie tylko) dla miastowych badylarzy”. Jest to finalny produkt mikroinnowacji pod nazwą „Program kompetencji dla początkujących ogrodników miejskich, zorientowany na potrzeby społeczne”. Treść poradnika została opracowana na podstawie spostrzeżeń i obserwacji wspólnej pracy uczestników kursu oraz zaproszonych ekspertów.