Dobre praktyki

Mianem dobrej praktyki w środowisku miejskim określamy najczęściej działanie, które zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, przy czym zazwyczaj jest ono trwałe i może być powtarzalne. Dobrze opisane może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań w innych miastach. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady rozwiązań z Polski i ze świata, które mogą być inspiracją dla laboratoriów miejskich czy aktywistów i organizacji pozarządowych, a także samorządowców.

Fablaby – laboratoria wytwórcze

Fablaby (ang. fabrication laboratory – laboratorium cyfrowej fabrykacji) to przestrzenie fizyczne, w którym dzięki cyfrowo sterowanym urządzeniom (drukarki 3D, frezarki czy plotery laserowe) można przekształcić swoje pomysły w prototypy czy wręcz gotowe produkty. Fablaby to również wirtualne społeczności wspomagające kreatywne korzystanie z nowych technologii. Oficjalnie fablabami nazywane są miejsca, które są zgodne z tzw. The Fab Chart […]

Kobieta jadąca rowerem projektu i platformy rowerowej LARA Share

Platforma rowerowa LARA Share

Projekt badawczy LARA Share ma na celu poprawę integracji komercyjnych owerów towarowych z prywatnymi rowerami towarowymi. Firmy i osoby prywatne, które korzystają z „dwóch kółek” podczas krótkich, miejskich wycieczek z niewielkim obciążeniem, mają zostać zmotywowane do przerzucenia się na rower towarowy. Rowery towarowe (cargo), ze względu na swoje możliwości i szeroki wachlarz zastosowań, są najsilniejszym przedstawicielem wśród rowerów.

Air Quality Bike Sensor na rowerze

Rowerowy czujnik jakości powietrza POCOBO

Redukcja gazów cieplarnianych jest jednym z głównych celów strategicznych polityki Unii Europejskiej. Transport kołowy wpływa negatywnie na cały szereg czynników niszczących klimat i środowisko, a w efekcie także zdrowie człowieka. Chcąc podnieść świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza, jako poważnego problemu obecnych mieszkańców miast, grupa studentów zaproponowała innowacyjne rozwiązanie w postaci czujnika jakości powietrza.