Good practices

Sąsiedzkie mapy osiedli

Lokalizacja: Wrocław, Polska Sąsiedzkie mapy osiedli to historie mieszkanek i mieszkańców Wrocławia o wyjątkowych miejscach zlokalizowanych na ich osiedlach. Papierowe przewodniki – Sąsiedzkie Mapy Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Świdnickiego oraz Przedmieścia Oławskiego powstały po ośmiu wrocławskich osiedlach wchodzących w skład obszaru rewitalizacji. Mapy powstały w wersji papierowej, a teraz także online – z […]

Projekt Wartość dodana

Z pomocą zespołu nauczycieli i ekspertów został opracowany zestaw materiałów i narzędzi dla szkół podstawowych (dostępny w czterech językach), zawierający pomysły na ich praktyczne zastosowanie matematyki. Jako materiały uzupełniające stworzono serię dziewięciu plakatów edukacyjnych zatytułowanych Matematyka jest wszędzie. Plakaty przedstawiały różne zawody, których dzieci często nie kojarzą z matematyką, a następnie udowodniono im, że są one w rzeczywistości powiązane ze sobą i opierają się na wiedzy matematycznej.

Rotterdam Rooftop Days

Lokalizacja: Rotterdam, Holandia Nieprzerwanie od 6 lat w Rotterdamie odbywa się dosyć nietypowe wydarzenie – Rotterdam Rooftop Days. Jest to doskonała okazja do odwiedzenia otwartych dachów i doświadczyć bogatego programu wycieczek, koncertów, sztuki, przyrody oraz kolacji na dużej wysokości. Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie ludzi z alternatywnymi sposobami zagospodarowania dachów w mieście, które wpływają korzystanie na środowisko.  Podczas Rotterdam Rooftop Days każdy mieszkaniec ma możliwość zwiedzenia niedostępnych na […]

Projekt Data4City – bezpieczna droga do szkoły

Lokalizacja: Drezno, Niemcy Projekt pilotażowy Data4City został stworzony dla uczniów, aby zapewnić im bezpieczne dojście do szkoły. Prowadzony jest wraz z władzami szkoły, organem ruchu drogowego i społecznością szkolną Szkoły Podstawowej Weixdorf w Dreźnie. Głównym celem projektu jest dążenie do zidentyfikowania i wyeliminowania niebezpiecznych miejsc na trasach do szkoły, dzięki informacjom zebranym poprzez aplikację mobilną […]

Projekt przestrzeni publicznej w Kibera

Lokalizacja: Nairobi, Kenia Położona w centrum Nairobi i zamieszkana przez ponad 300 000 ludzi, Kibera (największe nieformalne osiedle na świecie) doświadcza wielu problemów, takich jak niepewne warunki mieszkaniowe, konflikty polityczne i ograniczona przestrzeń publiczna. Jej położenie wzdłuż rzeki Ngong oraz słaba infrastruktura drenażowa i sanitarna sprawiają, że jest również bardzo podatna na powodzie. Obecnie mieszkańcy […]

Projekt Košice 2.0

Projekt Košice 2.0 realizowany jest w ramach Urban Innovative Actions Initiative (UIA) Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wspieranie innowacyjnych i eksperymentalnych projektów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Projekt ma na celu stworzenie kreatywnego ekosystemu, w którym poszczególni interesariusze (władze lokalne, obywatele, przedsiębiorstwa) współistnieją, współpracują i podejmują świadome decyzje mające na celu poprawę jakości życia w mieście.